Experter inom geoteknik och markundersökning

Vi utför alla typer av geotekniska- och miljötekniska markundersökningar och ger expertstöd kring grundläggning och schaktarbeten för alla typer av byggnationer.
Snabba på plats
Hög kompetens
Kost
nadseffektiva
om oss

Geogrund ser till att ditt projekt optimeras utifrån jordens förutsättningar!

Vår ambition är att vara det mest kostnads- och tidseffektiva alternativet vid markundersökningar. Genom att kunna utföra undersökningen så snart som möjligt bidrar det starkt till att markarbetena går snabbt och smidigt framåt vilket i slutändan bidrar till ett kostnadseffektivt byggprojekt.

Vi utför alla typer av markundersökningar på ett noggrant och effektivt sätt. Baserat på undersökningarna hjälper sedan våra geotekniska specialister er att få den mest optimerade grundläggningen, schakten, sponten, pålen, grundförstärkningen och så vidare. Specialisterna har mångårig hög kompetens för att ta fram den bästa tänkbara lösningen utifrån rådande geotekniska förhållanden.