Referenser

Trygga grundläggningar och markarbeten med oss!

Vår ambition är att vara det mest kostnads- och tidseffektiva alternativet vid markundersökningar. Genom att kunna utföra undersökningen så snart som möjligt bidrar det starkt till att markarbetena går snabbt och smidigt framåt vilket i slutändan bidrar till ett kostnadseffektivt byggprojekt.

Vi utför alla typer av markundersökningar på ett noggrant och effektivt sätt. Baserat på undersökningarna hjälper sedan våra geotekniska specialister er att få den mest optimerade grundläggningen, schakten, sponten, pålen, grundförstärkningen och så vidare. Specialisterna har mångårig hög kompetens för att ta fram den bästa tänkbara lösningen utifrån rådande geotekniska förhållanden.

Vi är stolta över att vara huvudleverantör till flera aktörer i byggbranschen. Här ser du några av våra kunder och samarbetspartners.

Ditt ledande företag inom markundersökning!

Oavsett om du vill göra en geoteknisk undersökning, markundersökning, miljö & vattenanalys eller behöver annan hjälp kan du med förtroende vända dig till Geogrund. Vi är endast ett klick eller ett telefonsamtal ifrån dig. Vi är ett av de ledande företagen som gör markundersökningar och vi anlitas och rekommenderas av flera aktörer i byggbranschen.