Miljöprovtagning

Ta reda på om det finns föroreningar där ni planerar att bygga så att de hanteras i tid.

VAD ÄR Miljöprovtagning:

Miljöprovtagning innebär att man tar jordprover på fastigheten som planeras bebyggas. Dessa jordprover skickas på analys på laboratorium. Analyserna visar vilken halt av föroreningar det finns, om det finns marginella halter eller förhöjda halter.

Kontroll av radon är också bra att göra. Det görs med ett instrument som mäter mängden radongas.

Undersökningen och analyserna presenteras i en rapport som ger vägledning kring vidare hantering av jorden.