Schakt

Schakt innebär att du ska gräva. Vid djupare schakter krävs ofta stödjande åtgärder så schakten kan utföras på ett säkert. 

Vad är schakt:

För att kunna schakta djupt på ett säkert sätt så måste man veta hur man ska göra. Annars uppstår risk för ras och skred med stora konsekvenser och som kan påverka de som är i schakten och andra byggnader runt omkring.

För att göra en schakt på ett säkert sätt så måste man först veta hur jorden beter sig på det exakta stället, det vill säga av en geoteknisk undersökning. Därefter måste se om det går att schakta med slänt eller det krävs jordstödjande konstruktioner.

Stödkonstruktioner består oftast av stålplank som drivs ned i jorden eller rör som borras ned i jorden. Det finns även andra typer av stödkonstruktioner såsom stödmurar, geonätsväggar med mera.

Vi hjälper med att välja mest lämplig stödkonstruktion, dimensionerar den och upprättar handlingar som krävs för att kunna utföra stödkonstruktionen.