Pålning

Pålning innebär att man slår eller borrar stål, betong eller trä ner i jorden. Ovanpå dessa kan man sedan tryggt ställa sin byggnad. 

VAD ÄR PÅLNING:

Pålning används när det är mjuk jord och det finns risk för sättningar om jorden belastas.
Det finns dock många frågor som måste besvaras innan man kan besluta sig för pålning av en byggnads grund, till exempel vilken påltyp man ska välja, vilket installationstyp, optimal bärförmåga och så vidare.

För att pålning ska kunna utföras kostnadseffektivt krävs det erfarenhet av pålval och dimensionering av både pålen och betongplattan.

Vi kan hjälpa er med pålval, dimensionering och som rådgivande stöd i utförandet.