Grundläggning

Grundläggning är ett samlingsnamn för hur man på rätt sätt ställer en byggnad på marken.

Vad är grundläggning:

Det finns en uppsjö av olika sätt att grundlägga en byggnad. Allt är beroende av vilken typ av byggnad, dess utbredning, dess lastbeteende, typ av jord, budget i projektet med mera.
För att få den mest optimerade grundläggningen gäller det att välja rätt typ.

Vi hjälper er med valet, dimensionerar grunden och upprättar övriga behövliga handlingar.