Om oss

Välkommen

Välkomna att höra av er till oss kring geoteknik och markundersökningar!

Vår ambition är att alltid göra ett effektivt och noggrant arbete så du får bästa möjliga kvalitet till rätt kostnad. Våra undersökningar och rekommendationer ska ge dig bästa möjliga förutsättningar till en bra grund, schakt eller jordförstärkning.

För att säkerställa bästa möjliga resultat har vi kunniga och driftiga medarbetare som alltid sätter uppdraget först. Vi har också ett brett nätverk av samarbetspartners som stärker upp oss ytterligare när så behövs.

Våra verksamhetsområden består av en fältundersökningsdel som utför markundersökningar med avseende på geoteknik och geomiljö och en specialistdel som utför rådgivning kring jordförutsättning, grundläggning, schakt, sättningsskador, pålar, sponter med mera. Genom dessa delar kan vi erbjuda lösningar på allt inom byggnation kring jord och mark.

Vi utför olika typer av tjänster:

  • Geoteknisk undersökning
  • Miljöprovtagning
  • Schakt
  • Pålning
  • Sättning
  • Grundläggning
  • Grundförstärkning

Möt laget

Giannis Nastasai
Fältansvarig
Andreas Hansson
Geoteknisk specialist