Geoteknisk undersökning

För att veta hur man ska bygga måste man först veta hur jorden beter sig. Detta tar man reda på i en geoteknisk undersökning.

VAD ÄR GEOTEKNISK UNDERSÖKNING:

En geoteknisk undersökning, även kallat sondering, innebär att man borrar med olika typer av borrmetoder i jorden. Våra maskiner loggar borrningen och baserat på det tar man reda på jordens fasthet, störningskänslighet, avstånd till berg med mera.

Ibland tas även prover på jorden. Dessa prover skickas till laboratorium för vidare analys för att bedöma jordens beskaffenhet.

Därefter sammanställs all data och slutsatser fastställs. Allt detta redovisas sedan i en rapport med rekommendationer kring hur man kan bygga på marken, schakta eller förstärka jorden.