Sättning

Sättningar kan uppstå om jorden belastas med större laster än vad den klarar av.

VAD ÄR Sättningar:

Sättningar syns genom att det uppstår sprickor eller ojämnheter på en färdigställd byggnad som en följd av att marken sjunker eller på annat sätt rör sig.

Sättningar kan avhjälpas med kompensationsgrundläggning, vilket innebär att man gräver bort en del av jorden och ersätter den med lättare material. På så sätt avlastar man jorden så att markytan håller för den nya belastningen, vanligen genom att använda skumglas, lättklinker eller cellplast. Beroende på hur sättningar kan utvecklas kan det kräva olika mycket lättfyllning på olika ställen.

Vi hjälper er med rådgivning avseende tillämpliga grundläggningsmetoder och utför beräkningar, dimensionering och ritningar för att förebygga sättningar.