Grundförstärkning

Även då en grundläggning utförts på ett bra sätt så kan det uppstå oväntade sättningar, bland annat på grund av grundvattensänkningar, inre erosioner med anledning av flödande vatten, vibrationer i omgivningen eller att grundläggningen har gått över sin tekniska livslängd.

Vad är grundförstärkning och lyft av byggnader:

Man kan märka detta genom till exempel sprickor i väggar eller grundmurar. Man bör åtgärda sättningar eftersom det annars finns risk att skadorna blir större och slutligen så omfattande att det kan bli farligt att vistas i byggnaden som då måste rivas.

Sättningsskador på hus är komplicerade och kostnadskrävande att åtgärda eftersom man måste in under huset. De vanligaste alternativen för att åtgärda sättningar är genom pålning eller expansionsinjektering.

Vad är pålning? Pålning innebär att man slår pålar intill huset eller i källarutrymmet, varpå man trär in eller gjuter balkar in under huset som sedan husets vikt läggs över på. Pålarna slås eller borras med mindre maskiner som får plats i källaren ned till stopp.  

Vad är Expansionsinjektering? Expansionsinjektering kan man använda för att förstärka marken under en byggnad, lyfta tillbaka en byggnad till ursprungsläge och trycka samman sprickorna. Man injekterar, dvs. sprutar in, expansionsinjektering i jorden under huset. Den fyller upp hålrummet i jorden, pressar samman och undan jorden vilket gör att jorden blir fastare och byggnaden sedermera kan lyftas genom vidare injektering. Därefter fixar man till ytskikten så att sprickorna inte längre syns.

Expansionsinjektering är än så länge en relativt ny metod, vilket innebär att det är få konsulter som har kunskap om vad expansionsinjektering faktiskt kan åtgärda. Vi är en av få konsulter med erfarenhet av att projektera expansionsinjektering genom vårt täta samarbete med grundförstärkningsföretaget Stabtech. Metoden är på stark frammarsch.